חקיקה לדוגמה

להלן תמצאו דוגמאות לחקיקה שמונעת טיפולים פסיכיאטרים מזיקים. כל אחת מהדוגמאות האלו, בצירוף עלונים עם מידע שקשור בהן ניתנות להורדה לשימושך.ניתן להציגם למחוקק ולבקש מחברי הכנסת לנקוט צעדים להגנה על הבוחרים שלהם, בכך שיעזרו למנוע התעללות או שיחסלו אותה תוך שימוש ב"חוקים לדוגמא" כקווים מנחים לחקיקה חדשה.

דוגמת חקיקה המתנגדת לסריקה לאיתור ומיון הפרעות נפש בקרב בני נוער, המגנה על הילד ודורשת הסכמה מדעת לגבי לקיחת תרופות פסיכיאטריות
זו תהיה תקנה שתעוגן בחוק ומטרתה למנוע מבתי הספר לשמש מקום לסריקה לאיתור ומיון של הפרעות נפש בקרב בני נוער או למנוע מבחנים פסיכולוגיים בקרב ילדים ללא הסכמה מדעת חתומה של ההורים.

חוברת מידע:סימום ילדים: פסיכיאטריה הורסת חיים

חוברת מידע:פגיעה בבני נוער: פסיכיאטריה הורסת מוחות צעירים

דוגמת חקיקה בקשר לשוקים חשמליים
תקנות וחוקים לדוגמה שמטרתם לחייב פסיכיאטרים להשיג הסכמה מדעת לפני כל טיפול הלם חשמלי.

חוברת מידע:האמת האכזרית: "טיפולים" פסיכיאטריים מזיקים.

דוגמת חקיקה בקשר לשימוש בהליכי ריסון קטלניים
תקנה שעומדים לחוקק כחוק ונועדה למנוע את השימוש בהליכי ריסון גופני או מכני במוסדות פסיכיאטריים.

חוברת מידע:ריסון קטלני: מתקפת ה"ריפוי" של פסיכיאטריה

דוגמת חקיקה בקשר לאשפוז בכפיה
עומד להחקק חוק האוסר אשפוז בכפיה מבלי שיתקיים לפניו הליך משפטי מתאים המספק הגנה ליחיד לזכותו לחרות.

חוברת מידע:הרס הקהילה: "הטיפול" הכפייתי של פסיכיאטריה

חוברת מידע:המשבר האמיתי בתחום בריאות הנפש כיום

דוגמת חוק בקשר לניצול מיני על ידי מטפל
כל מטפל או המציג עצמו ככזה, המקיים יחסי מין עם מטופל או לקוח בזמן טיפול, התייעצות, ראיון או בדיקה כלשהם, או בזמן שעדיין יש ביניהם יחסי מטפל/מטופל, יעמוד לדין בעוון פשע.

חוברת מידע:אונס פסיכיאטרי: תקיפת ילדים ונשים

נחוצה תוכנת Adobe Acrobat Reader, שניתנת להורדה בחינם על ידי לחיצה כאן.

הורדות