מדיניות הפרטיות של אתר CCHR

הפרטיות שלך מאוד חשובה לנו. אנו רוצים שהחוויה שלך באתר שלנו תהיה נעימה ומספקת ככל האפשר, ואנחנו רוצים שתוכל לגשת אל המידע בבטחון מושלם.

יצרנו את המדיניות הזו של פרטיות כדי להדגים את ההתחייבות האיתנה שלנו לפרטיות ובטחון.

כל מידע אישי שייאסף באתר זה כולל שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובתך, מספר טלפון וכל מידע דמוגראפי מוגן ולא יינתן לאף ארגון או אדם מלבד מאשר ל- CCHR. מידע שניתן בטפסים שלנו על התעללויות בנושא בריאות הנפש או נתונים שניתנים כשאנו מבקשים מידע נוסף ייתכן שיופנה על פי שיקול דעתנו לסניף CCHR הקרוב אליך שמתאים יותר למלא את בקשתך.

לעולם לא נמכור או נשאיל את המידע האישי שלך לצד שלישי למעט כפי שמתואר במדיניות הפרטיות הזו.

ביטחון הנתונים

המידע על חברותך, קניית הספרים שלך ותרומותיך לרבות כל מידע על כרטיסי אשראי, מאובטח באמצעות טכנולוגיית ההצפנה Secure Sockets Layer) SSL) אנו משתמשים בטכנולוגיית SSL זו כדי למנוע את יירוטו וקריאתו של מידע כזה בעודו משודר באינטרנט. הנתונים המוצפנים מועברים לאתר מאובטח, שבו נשמר המידע שלך במחשבים שהגישה אליהם מוגבלת, והם נמצאים במקומות שהגישה אליהם מוגבלת.

בעודנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח את שלמותן ובטיחותן של הרשת ושל המערכות שלנו, איננו יכולים לערוב לכך שצעדי האבטחה שלנו ימנעו מצד שלישי – האקרים – מלהשיג את המידע הזה באופן בלתי חוקי.

מקרים מיוחדים

המדיניות שלנו היא לא להשתמש במידע האישי על אודותיך או לחלוק אותו בדרכים שאינן קשורות לאלו המתוארות כאן בלי שניתן גם לך הזדמנות לממש את האופצייה שלך לצאת, או לחילופין לאסור על שימושים שאינם שייכים לעניין. עם זאת, אנו עשויים לחשוף מידע על אודותיך או מידע הקשור לשימושך באתר האינטרנט, מסיבה כלשהי, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי אנו מאמינים שסביר לעשות זאת, לרבות: כדי לכבד חוקים, כגון חוק הפרטיות בתקשורות האלקטרוניות, תקנות, או דרישות ממשלתיות ומשפטיות למידע כזה; כדי לחשוף מידע הנחוץ כדי לזהות, ליצור קשר, או כדי לנקוט בצעדים משפטיים נגד מישהו שעלול להפר את מדיניות תנאי השימוש שלנו; כדי להפעיל את האתר בצורה נאותה; או כדי להגן על CCHR וסניפיו.

מחויבות לפרטיותם של ילדים

הגנה על פרטיותם של ילדים חשובה עבורנו במיוחד. המדיניות שלנו היא לפעול בהתאם לחוק ההגנה על פרטיותם המקוונת של ילדים מ-1998 ובהתאם לכל החוקים הישימים האחרים. אנו ממליצים כי ילדים יבקשו רשות מאחד מהוריהם בטרם ישלחו לנו או לכל אחד אחר מידע אישי באופן מקוון.

שינוי במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן או לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בזמן כלשהו, בכך שנפרסם את המדיניות המתוקנת באתר שלנו. השינויים יהיו בתוקף רק על המידע שאספנו אחרי פרסום תאריך התוקף של השינוי במדיניות הפרטיות אלא אם כן צוין בבירור אחרת.

שאלות או הערות

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, צור אתנו קשר בבקשה

הורדות