פרק 13: אוספים את השברים

עם היסטוריה ארוכה ומתועדת היטב של כישלונות, הפסיכיאטרים והתרופות שלהם נמצאים תחת מתקפה של אזהרות בטיחות של הממשלה, חוקים ועשרות אלפי תביעות משפטיות.

אפילו הפסיכיאטרים מודים ש-"אין להם תשובות למחלות נפש".

אבל למעשה יש מאות חלופות שעובדות, והן ידועות בצורה מעטה רק בגלל ההשפעה של הפסיכיאטרים ובגלל הכוח הכספי של חברות התרופות. חלופות אלה יכולות אפילו לעזור במקרים הכי קיצוניים של מצוקה נפשית.

מעניין לציין כי המקור לרוב הבעיות הפסיכיאטריות הוא מחלות גופניות שלא התגלו ושלא טופלו. כאשר מרפאים אותן, נרפאת גם "הבעיה הנפשית".

אבל בגלל ההשפעה החזקה של הפסיכיאטרים וחברות התרופות על שאר התחום הרפואי, מספרים את זה רק לעתים רחוקות למטופלים.

כדי להגן על עצמך ועל האנשים שאתה אוהב, עליך להתעקש על קבלת כתב הסכמה מלא ומדויק: תיאור של כל הסיכונים והיתרונות של הטיפול המומלץ, של טיפולים אחרים ושל אי-טיפול בכלל.

הורדות