פרק עשר: פשיעה פסיכיאטרית

מאחר והם עובדים ב"מקצוע" שמורכב מאנשים שביצעו פשעים כמו אונס, סחיטה והונאה, פסיכיאטרים רבים קיבלו עונשי מאסר וקנסות אזרחיים. עשרה אחוזים מכל הפסיכיאטרים, לכל הפחות, ביצעו תקיפה מינית של מטופליהם. אחד מתוך כל עשרים קורבנות היה קטין.
הורדות