פרק 12: ילדים על הכוונת של פסיכיאטריה

הפסיכיאטרים מתייגים מיליוני ילדים עקב התנהגות אופיינית לילדים ורושמים להם תרופות פסיכיאטריות אשר מובילות אותם לביצוע מעשי אלימות והתאבדות.
הורדות