פרק 9: כפייה וריסון פסיכיאטריים

כיום, השימוש של הפסיכיאטרים בריסון פיזי וכימי בבתי-חולים לחולי נפש הוא נוהל רווחי ביותר. בכך שהפסיכיאטרים טוענים כי מוות הוא לעיתים קרובות תופעת לוואי בלתי נמנעת של נהלים כאלה, הם למעשה מצליחים להתחמק מאשמת רצח.
הורדות