השג את העובדות. השב מלחמה.

ערכת מידע ללא תשלום

משיבים זכויות אדם וכבוד לתחום בריאות הנפש

מה עליך לדעת על ה-"ריפוי" של פסיכיאטריה בשם בריאות הנפש? עד כמה תקפים האבחונים של הפסיכיאטרים – ועד כמה בטוחות התרופות שלהם?

התשובות נמצאות בערכת המידע הזאת, שניתנת ללא תשלום למחוקקים, פקידי ממשל, אנשי מקצוע בתחום הרפואה והחוק, וארגוני תמיכה וזכויות האדם.

הזמן ערכה ללא תשלום

תשדירי שירות

סרטים תיעודיים שחושפים התעללות פסיכיאטרית