ההכרזה על זכויות האדם בתחום בריאות הנפש

מטעם ועדת האזרחים לזכויות האדם

כל ארגוני זכויות האדם מנסחים תקנונים שלפיהם הם קובעים את היעדים והפעילויות שלהם. הצהרת זכויות האדם בתחום בריאות הנפש מבטאת את העקרונות המנחים של CCHR ואת הסטנדרטים שלפיהם חוקרים וחושפים ללא לאות את הפרות זכויות האדם של הפסיכיאטריה.

א. הזכות להסכמה מלאה מדעת, כולל:

  1. בדיקה מדעית או רפואית שמאשרת כל אבחנה כביכול של הפרעה פסיכיאטרית, והזכות לבטל כל אבחנה פסיכיאטרית של "מחלה" נפשית שלא ניתן לאשר את קיומה באמצעים רפואיים.

  2. גילוי מלא של כל הסיכונים המתועדים בנוגע לכל תרופה או "טיפול".

  3. הזכות לקבל מידע על כל הטיפולים הרפואיים הזמינים שלא כוללים מתן תרופות פסיכיאטריות או טיפול פסיכיאטרי.

  4. הזכות לסרב לכל טיפול שהמטופל חושב שהוא מזיק.

ב. לא יינתן לשום אדם טיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי בניגוד לרצונו.

ג. אין לשלול משום אדם את חירותו האישית בשל מחלת נפש כביכול, ללא משפט צדק עם ייצוג משפטי הולם.

ד. שום אדם לא יאושפז ולא יוחזק במוסד, בית חולים או מתקן פסיכיאטרי אחר עקב אמונותיו או עיסוקיו הפוליטיים, הדתיים או התרבותיים.

ה. לכל מטופל יש:

  1. הזכות שינהגו בו בכבוד בשל היותו בן אדם.

  2. הזכות לקבל שירות בבית חולים ללא הבדל גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעות פוליטיות, מוצא או מעמד שנובע מירושה או מממון.

  3. הזכות לבדיקות גופניות מקיפות שיערכו על-ידי רופא כללי רשום ומיומן שהמטופל עצמו בחר, כדי להבטיח שמצבו הנפשי לא נגרם בגלל מחלה גופנית, פגיעה או מום שלא אותרו ולא טופלו, והזכות לקבל חוות דעת רפואית נוספת לפי בחירת המטופל.

  4. הזכות לקבל שירות במתקנים רפואיים המצויידים בציוד רפואי מלא, על-ידי צוות רפואי שעבר הכשרה מלאה, כך שניתן יהיה לבצע בדיקות גופניות קליניות במיומנות.

  5. הזכות לבחור את סוג הטיפול, והזכות לדון בו עם רופא כללי, מרפא או איש דת שהמטופל יבחר.

  6. הזכות לקבלת הסבר ברור ומובן לגבי כל תופעות הלוואי של כל טיפול, שיוצג בכתב ובשפת האם של המטופל.

  7. הזכות להסכים או לסרב לטיפול, ובמיוחד הזכות לסרב לסירוס, לטיפולי הלם חשמלי, שוק אינסולין, לובוטומיה (או כל ניתוח מוח פסיכיאטרי אחר), טיפולי סלידה, נרקותרפיה, טיפולי שינה עמוקה וכל סוג של תרופות היוצרות תופעות לוואי לא רצויות.

  8. הזכות להגיש תלונות רשמיות ללא חשש לוועדה עצמאית שמורכבת מרופאים שאינם פסיכיאטרים, מעורכי דין ומאזרחים מן השורה. התלונות יכולות לעסוק בכל טיפול או עונש מכאיבים, אכזריים, לא אנושיים או משפילים שהאדם ספג תחת טיפול פסיכיאטרי.

  9. הזכות לקבל ייעוץ משפטי אישי ולנקוט צעדים משפטיים.

  10. הזכות להשתחרר מיוזמתך בכל עת או להיות משוחרר ללא תנאי, היות שלא ביצעת כל עבירה.

  11. הזכות לנהל את רכושך ועסקייך בעזרת יועץ משפטי במקרה הצורך, או, במידה שבית משפט קבע שהמטופל אינו כשיר משפטית, שהניהול יבוצע על-ידי אפוטרופוס לענייני רכוש מטעם המדינה עד שהאדם יוכרז ככשיר. אפוטרופוס זה לענייני רכוש אחראי לדווח לקרוב משפחה מדרגה ראשונה או לנציג המשפטי של המטופל או לאפוטרופוס של המטופל.

  12. זכות המטופל לראות ולהחזיק ברשותו את כל הרשומות הרפואיות שלו מבית החולים, ולנקוט בצעדים משפטיים בשל כל מידע שקרי המצוי בהם שעלול לפגוע בשמו הטוב.

  13. הזכות להגיש תביעה פלילית, בעזרתם המלאה של נציגי אכיפת החוק, כנגד כל פסיכיאטר, פסיכולוג, או צוות בית חולים בשל כל התעללות, כליאת שווא, תקיפה בזמן הטיפול, התעללות מינית או אונס, או כל הפרה של חוקי בריאות הנפש או כל חוק אחר. כמו כן, הזכות לקיומו של חוק בריאות נפש שמביא לענישה מלאה של כל פסיכיאטר, פסיכולוג או כל איש צוות בבית חולים בגין כל מעשה פשע, התעללות או רשלנות שנעשה למטופל.

  14. הזכות לתבוע פסיכיאטרים, את האיגודים המקצועיים שלהם, את האוניברסיטאות בהם למדו, את המוסד בו ניתן הטיפול, או את אנשי הצוות בשל כליאת שווא, דיווח שקרי או טיפול מזיק.

  15. הזכות לעבוד או לסרב לעבוד בזמן האשפוז, והזכות לקבל תשלום הוגן עבור כל עבודה שבוצעה בזמן האשפוז. השכר שינתן למטופל יהיה שווה לשכרו של אדם שביצע את העבודה מחוץ לבית החולים על פי קריטריוני השכר המקובלים באיגוד המקצועי הרלוונטי או לשכר שמקבלים עובדים בעבודה דומה.

  16. הזכות להשכלה או הכשרה שיאפשרו למטופל להתפרנס כאשר ישוחרר, והזכות לבחור בסוג ההשכלה או ההכשרה.

  17. הזכות לקבל ביקורי אורחים והזכות להיפגש עם איש דת מאמונתו של המטופל.

  18. הזכות ליזום ולקבל שיחות טלפון והזכות לפרטיות בכל הנוגע לתכתובת שהמטופל שולח או מקבל.

  19. הזכות להתחבר באופן חופשי או להימנע ממגע עם כל קבוצה או אדם במוסד, בית חולים או מתקן פסיכיאטרי.

  20. הזכות לסביבה בטוחה, ללא אנשים שהוכנסו אליה על רקע פלילי.

  21. הזכות להיות עם אנשים המשתייכים לאותה קבוצת גיל של המטופל.

  22. הזכות ללבוש בגדים פרטיים, להחזיק בחפצים אישיים ושיהיה למטופל מקום בטוח לשמור אותם.

  23. הזכות לפעילות גופנית יומיומית במקום פתוח.

  24. הזכות לתזונה נאותה ולשלוש ארוחות ביום.

  25. הזכות לתנאים היגייניים ולמקום שהות שאינו צפוף מדי, ולזמן פנוי ומנוחה מספקת ללא הפרעות.

הורדות