חברויות/תרומות

עזרתך נחוצה כחלק מקמפיין עולמי שמטרתו לשים קץ להתעללות ולכפייה שמתבצעות מדי יום ביומו תחת המסווה של בריאות הנפש. התעללויות כאלה כוללות טיפול פסיכיאטרי כפוי והתעללות במתנגדים פוליטיים, אשפוז בכפייה, הלם חשמלי שמתבצע בזקנים והפצת המרשמים לסמים הפסיכוטרופים המסוכנים בקרב ילדים ומבוגרים.

תרומותיך הולכות לעמותת מגן לזכויות אנוש ועוזרות לה לחקור ולחשוף את המידע שמוסתר מהציבור על הסכנות האמיתיות של סמים אלה, וכן מידע על טיפולים פוגעניים, בכדי שרפורמות בינלאומיות יוכלו להיווצר כדי להבטיח שאנשים לא ינזקו יותר על ידי הפסיכיאטריה.

CCHR הוא ארגון ללא מטרות רווח ופטור ממס שמטרתו היא חיסול ההתעללויות והניצול לרעה בתחום בריאות הנפש.

תרומה חד-פעמית

לחץ כאן >>

חברות הכרות בסיסית שנתית                      

חברות הכרות בסיסית שנתית מזכה את החברים בעדכונים שגרתיים על נושאים הקשורים לעמותה, הזמנות להקרנות סרטים של העמותה, אירועים ומעמדי חתימת ספרים. בנוסף, חברות זו מזכה את החברים בספר האלקטרוני "תופעות הלוואי של סמים פסיכיאטרים שכיחים" ובספר האלקטרוני "מהי האלטרנטיבה לסמים פסיכוטרופיים?"

לחץ כאן >>

חברות אישית שנתית                                      

החברות האישית השנתית מזכה את החברים בעדכונים שגרתיים על נושאים הקשורים לעמותה, הזמנות להקרנות סרטים של העמותה, אירועים ומעמדי חתימת ספרים. בנוסף, חברות זו מזכה את החברים בספר האלקטרוני "תופעות הלוואי של סמים פסיכיאטרים שכיחים" ובספר האלקטרוני "מהי האלטרנטיבה לסמים פסיכוטרופיים?"

לחץ כאן >>

חברות שנתית לחברה עסקית

החברות השנתית לחברה עסקית מזכה את החברים בעדכונים שגרתיים על נושאים הקשורים לעמותה, הזמנות להקרנות סרטים של העמותה, אירועים ומעמדי חתימת ספרים. בנוסף, חברות זו מזכה את החברים בספר האלקטרוני "תופעות הלוואי של סמים פסיכיאטרים" ובספר האלקטרוני "מהי האלטרנטיבה לסמים פסיכוטרופיים?" עשרה אחוזי הנחה על ספרים, תקליטורים ומוצרים מהחנות המקוונת של עמותת מגן לזכויות אנוש, עשרה אחוזי הנחה באירועים מיוחדים של העמותה ותעודת חברות עסקית רשמית בעמותת מגן לזכויות אנוש.

לחץ כאן >>

תומך זכויות האדם – חברות לכול החיים          

החברות "תומך זכויות האדם – חברות לכול החיים מזכה את החברים בעדכונים שגרתיים על נושאים הקשורים לעמותה, הזמנות להקרנות סרטים של העמותה, אירועים ומעמדי חתימת ספרים. בנוסף, חברות זו מזכה את החברים בספר האלקטרוני "תופעות הלוואי של סמים פסיכיאטרים" ובספר האלקטרוני "מהי האלטרנטיבה לסמים פסיכוטרופיים?" 15 אחוזי הנחה על ספרים, תקליטורים ומוצרים מהחנות המקוונת של עמותת מגן לזכויות אנוש, 15 אחוזי הנחה באירועים מיוחדים של העמותה ותעודת חברות רשמית כ"תומך זכויות האדם של עמותת מגן לזכויות אנוש".

לחץ כאן >>

הורדות