פרק 3: הגדרת האדם מחדש

עם הגדרתו מחדש של האדם כחיה ללא נפש, הפסיכולוגים והפסיכיאטרים חשבו שיהיה אפשר להפעיל על האדם מניפולציה בקלות כמו שאפשר לגרום לכלב להפריש רוק למשמע צליל פעמון.
הורדות