פרק 2: המקורות של הפסיכיאטריה

מאז ראשיתה במאה ה-18, תוך שימוש בכליאה, ריסון ובידוד אנשים בעלי בעיות נפשיות בתוך מוסדות, הפסיכיאטרים גרפו הון על גב הסבל האנושי.
הורדות