פרק 5: תרופות פסיכוטרופיות במבחן

בפסיכיאטריה המודרנית, התרופות הפסיכוטרופיות הפכו לכלי הנשק המועדף. אבל האם הן בטוחות כפי שגרמו לנו להאמין?

למעשה, הטיעונים של פסיכיאטרים וחברות תרופות לגבי בטיחותן של תרופות פסיכוטרופיות הם רחוקים מהאמת.

ראשית, בדיקות להבטחת בטיחותן של התרופות נעשות בעיקר על-ידי חברות התרופות עצמן, לא על-ידי גופים ממשלתיים או מעבדות בלתי תלויות – מה שיוצר ניגוד אינטרסים מובהק.

לפסיכיאטרים אין בדיקות מעבדה מדעיות כדי למדוד שיפור באופן אובייקטיבי, מה שמקנה לחוקרים הזדמנויות רבות להטות את תוצאות הניסויים לטובת חברת התרופות.

ויש דרכים רבות להכניס פרשנות מטעה לתוצאות הניסויים כדי להימנע מממצאים שליליים או כדי להדגיש את הדברים החיוביים.

כפי שאחד המומחים לתרופות סיכם, "ניתן להוכיח שרוב ממצאי המחקר המתפרסמים הם כוזבים".

התוצאה? מספר רב של השפעות שליליות שקשורות לתרופות פסיכוטרופיות התגלו מאז, לרבות רצח והתאבדות.

כשדרגה כזו של שחיתות חודרת לתחום הניסויים בתרופות פסיכוטרופיות, נשאלת השאלה:

היכן אלה שמופקדים על הגנתנו?

הורדות