ביקור במשרד

במתן מרשמים לתרופות עבור הפרעות נפש מומצאות ושאינן מגובות בהוכחות מדעיות, פסיכיאטרים נמצאים מאחורי חלק מהפשעים החמורים ביותר בחברה שלנו.

צפה בתשדיר הזה.

גלה את מה שהפסיכיאטרים לא רוצים שתדע.

הורדות