וידיאו ביתי

שאל פסיכיאטרים – כמו שעשינו אנחנו – והם יודו שאין להם פתרונות אמיתיים לטיפול נפשי.

ועדיין הם רושמים תרופות קטלניות מדי יום ביומו.

צפה בתשדיר הזה. למד את האמת.

הורדות