פרק 1: מבוא

הפסיכיאטרים היו רוצים שתאמין שישנה מגפה של מחלות נפש – ושהתרופות הפסיכוטרופיות (שמעוותות חשיבה) הן המרפא.

במשך עשרות שנים הם פעלו לשכנע את הציבור שהתרופות שלהם הן הכרחיות לפתירת הבעיות של חיי היומיום. ועם זאת, שאל כל פסיכיאטר – כפי שאנחנו שאלנו – והוא יודה שאין לו תשובות לריפוי הנפש. ועם זאת, הטיפולים שהוא כופה על אנשים – שאינם נתמכים על-ידי המדע – מחוללים שמות בחברה.

פעולות הפסיכיאטר מבוצעות בשם הרווחים – הוא לא משתחווה לשום אליל אחר.

עובדה: בנוסף לגרימת נכות למספר עצום של אנשים כל יום, התרופות הפסיכיאטריות הורגות 3,000 איש בקירוב כל חודש. ועם זאת, תרופות אלה עצמן עוזרות לפסיכיאטריה לגרוף 330 מיליארד דולר כל שנה.

הורדות