il.CCHR.org השורה התחתונה נקוט פעולה | דווח על התעללות פסיכיאטרית | ערכת מידע ללא תשלום »
טיפול
פסיכיאטרי
הוא אחד
העסקים הכי
משתלמים
מזיקים
מתעללים
אכזריים
מענים
מושחתים
בעולם

תעשיית המוות

צפה בסרט התיעודי המלא פסיכיאטריה: תעשיית המוות.

סרט תיעודי נדיר המתאר את ההיסטוריה של תעשיית בריאות הנפש ואת פעילותה כיום. הסרט מכיל ריאיונות עם למעלה מ-160 רופאים, עורכי-דין, אנשי חינוך, קורבנות ומומחים המתארים את ההתעללות והניצול לרעה הקיימים בתחום בריאות הנפש. מסמך תיעודי מרתק זה מאיר באור גדול את האמת בנוגע לאכזריותה של הפסיכיאטריה - מדע כביכול שהוא הונאה בהרבה מיליארדי דולרים.

עשה את
החשבון
מרשמים:
600,000,000
בשנה
תגובות
שליליות:
470,000
בשנה
90,000
ביקורים
בחדר מיון
19,000
מומי לידה
25,000 התאבדויות
750,000
קשישים
בבתי-אבות
מסוממים
15,000
מתים
מדי שנה
20,000,000
ילדים מסוממים
כולל 770,000
בגילאי 0-5
1.8 מיליון
אנשי צבא
משוחררים
מסוממים
22
מתאבדים
מדי יום
666,000
טיפולים
בשוק חשמלי
= רווחים של 5 מיליארד דולר
הורגים 22,000

שיטות טיפול פסיכיאטריות אלימות

לא תיארת לעצמך ששוק חשמלי יכול עדיין לקרות כיום? קבל את העובדות בנוגע לאחד התהליכים הרווחיים וההרסניים ביותר של פסיכיאטריה.

כל שנה:
פסיכיאטריה גורמת
ל-61,000
מקרי מוות
כל חודש:
63,000
אנשים
מאושפזים
כנגד רצונם

אשפוז בכפיה

"אשפוז מנטלי בכפייה הוא שלילת זכויות אנוש וזכויות המוגנות בחוק, בצורה המשמעותית ביותר, מאנשים שנאמר עליהם שהם חולים נפשית ..."

ד"ר תומאס סאס, פרופסור לפסיכיאטריה

אם אתה או מישהו שאתה מכיר קיבלתם או שמאיימים עליכם שתקבלו אשפוז בכפייה, פנו לוועדת האזרחים לזכויות האדם לעזרה.

זה
90
כל
שעה
ברגע זה:
183 מיליון
מקבלים
טיפול
פסיכיאטרי
איך מגיעים
לכמויות כאלה?
בדיקות
למחלת נפש
?
אפס
טיפולים
יעילים
?
אפס
מטופלים
שנרפאו
?
אפס
בשורה התחתונה
פסיכיאטריה
היא עסק של
330 מיליארד דולר
רק רווחים
שום עזרה
עזור לנו לשים קץ
להתעללות הפסיכיאטרית
ועדת האזרחים
לזכויות האדם